pomoc
Miejskie Centrum Kultury w Lipnie

Wystawa IPN „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920” - prelekcja profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie M