pomoc
Miejskie Centrum Kultury w Lipnie

Zapraszamy szkoły, domy kultury, inne placówki kulturalno-oświatowe oraz osoby prywatne do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu wokalnego "Śpiewać każdy może". Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim odpowiednio dobraną do wieku uczestnika i umiejętności wokalnych. Wykonawcom może towarzyszyć akompaniament „ na żywo” (instrument we własnym zakresie po uprzednim zgłoszeniu) lub podkład muzyczny nagrany na płycie CD w formacie audio. Zgłoszenie wykonawców odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszenia oraz zgody a przetwarzanie danych osobowych do dnia 27 maja 2022 r. na adres podany w regulaminie. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania w załączniku.

Reguamin i karta zgłoszeniowa

Klauzula RODO